A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Чопський заклад загальної середьої освіти І-ІII ступенів №2 імені Іштвана Сечені Ужгородського району Закарпатської області Чопської міської ради
Ужгородський

Основні напрями роботи

МЕТА ШКОЛИ - ЗАБЕЗПЕЧИТИ УЧНЕВІ ТАКІ УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ, КОЛИ ДИТИНА ОТРИМУЄ МОЖЛИВІСТЬ УПЕРШЕ ПОБАЧИТИ СЕБЕ ТА СВІТ НАВКОЛО СЕБЕ, ЩО Є ГОЛОВНОЮ УМОВОЮ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОЖНИМ УЧНЕМ УСПІХУ В ЖИТТІ.

Педагогічний колектив школи через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працює над реалізацією річної теми: "Самовдосконалення вчителя і учня, розвиток їхньої творчої особистості в умовах розбудови нової школи України. Вдосконалення уроку в умовах диференційованого підходу до навчання.
Естетичне виховання школярів  як один із засобів творчого розвитку учнів".ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ НА НАСТУПНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК Є:

- задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі державного мінімуму у форматі загальноосвітнього навчального закладу;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- виховання загальнолюдських цінностей особистості, доброти, милосердя;

- формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту.

Важливим для школи є її імідж, традиції, історія.ІМІДЖ ЗАКЛАДУ ПОЛЯГАЄ В ОРІЄНТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СУБ'ЄКТНІСТЬ, В ЯКОМУ РІВЕНЬ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ ПЕДАГОГА Й УЧНІВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РЕАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ УСПІШНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО І ПСИХІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ.

Концепція розвитку школи визначає такі головні завдання у формуванні моделі випускника школи, майбутнього громадянина України:

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури із розвиненим естетичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора