A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Чопський заклад загальної середьої освіти І-ІII ступенів №2 імені Іштвана Сечені Ужгородського району Закарпатської області Чопської міської ради
Ужгородський

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

               

        ПОГОДЖЕНО                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

    На засіданні педагогічної ради                                                             Директор школи                                Протокол   №9                                                                                         __________В.В. Мага                     

від 29 серпня 2019 року                                                                             29 серпня 2019 року                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            

 

Програма розвитку

 

 

Чопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Закарпатської області
на 2019 – 2024 роки

Зміст

 

1. паспорт школи

2. нормативна база програми

3. концепція розвитку закладу

4. проект «Українська мова як державна»

5. проект «рідна мова»

6. проект «природничі науки, математика та інформатика»

7. проект «професійна майстерність педагогів»

8. проект «обдарована дитина»

9. проект «освіта для «особливих» дітей»

додатки

 

 

1. Паспорт школи

Повна назва закладу:Чопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені ІштванаСечені Чопської міської ради Закарпатської області.

Адреса закладу: 89502, вул. Миру, 13, м. Чоп, Закарпатська область.

 

Соціальний запит школи

Програма орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі кращих традицій, що склалися в закладі освіти і сучасних педагогічних технологій, спрямованих на формування конкурентоспроможного здобувача освіти; оптимізацію механізму управління школою, забезпечення якості освітнього процесу.

Мета програми

Створення освітнього простору, який забезпечить розвиток та виховання учня, громадянина України, здатного впливати на особистісну освітню траєкторію та здатного порівнювати її з національними і загальнолюдськими досягненнями.

Завдання програми

1. Створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів.

2. Створити комплекс умов духовно-творчого, громадянсько-патріотичного

розвитку особистості кожного учня та сформувати їх орієнтацію на духовнийрозвиток, громадянську свідомість та самовдосконалення.

3. Оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного

забезпечення освітнього процесу.

4. Продовжити роботу щодо створення умов для формування індивідуальних освітніх маршрутів учнів в умовах профільної освіти та в системі роботи з обдарованими учнями.

5. Покращити матеріально-технічну базу для якісного впровадження нових

державних стандартів.

Принципи діяльності

Якість: ми цінуємо репутацію, засновану на високих стандартах освіти. Успішність: ми спроможні всебічно розвинути творчий потенціал учнів, сформувати успішну особистість.

Мотивація: ми прагнемо створити кращий світ за допомогою освіти.

Участь: усі зацікавлені сторони (батьки, громадськість) отримують максимум інформації про освітній процес і мають можливість впливати на нього. Лідерство: ми прагнемо до інновацій у педагогічній діяльності і схвалюємо творчий підхід педагогів до навчально-виховного процесу.

Партнерство: ми досягаємо мети, працюючи разом.

Інтернаціональність мислення: ми приймаємо і цінуємо різноманітність, ставимося толерантно до кожної дитини як особистості.

Терміни реалізації програми

2019-2024 роки

Очікувані результати

Підвищення якості освіти, розширення сфери додаткової освіти. Зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних технологій. Підвищення престижу закладу в контексті освіти міста та області. Підвищення якості знань учнів.

Директор закладу

Мага Василь Васильович

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Дьєрі Беата Дежівна

 

Заступник директора з виховної роботи

Кочмар Гергель Йожефович

 

       

 

Структура закладу

станом на 05.09.2019

 

Дитяча вікова

Кадрова

381 учень (20 класи)

39 педагогічних працівників

Непедагогічні

працівники

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

• учителів-методистів – 4

• старших вчителів – 11

• вчителів вищої категорії – 22

• вчителів І категорії – 2

• вчителів ІІ категорії – 5

• спеціалістів – 3

11-й тарифний розряд – 6

10-й тарифний розряд - 1

• технічний

персонал – 20

174

171

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток мережі

Класи

2019-2020

навчальний рік

2020-2021

навчальний рік

2021-2022

навчальний рік

2022-2023

навчальний рік

2023-2024

навчальний рік

 

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

К-ть класів

К-ть учнів

1

2

55

2

45

2

40

2

38

2

36

2

2

42

2

55

2

45

2

40

2

38

3

2

43

2

42

2

55

2

45

2

40

4

2

37

2

43

2

42

2

55

2

45

5

2

34

2

37

2

43

2

42

2

55

6

2

39

2

34

2

37

2

43

2

45

7

2

36

2

39

2

34

2

37

2

43

8

2

33

2

36

2

39

2

34

2

37

9

2

25

2

33

2

36

2

39

2

34

10

1

17

1

20

2

33

2

36

2

39

11

1

16

1

17

1

20

2

33

2

36

                       
 

 

2. НОРМАТИВНА БАЗА

 1. Закон України «Про освіту
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»;
 3. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347);
 4. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684;
 5. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56 (далі - наказ № 102);
 6. наказ Міністерства освіти і науки України «Про оплату праці педагогічних працівників за проведення атестації у екстернів» від 19 березня 2001 року № 127, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2001 року за № 924/6115 (далі - наказ № 127);
 7. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517;
 8. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2008 року № 371 (далі - наказ № 371);
 9. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304 (далі - наказ № 329);
 10. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (далі - наказ № 466);
 11. наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1222);
 12. Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України ЗО липня 2015 року за № 924/27369 (далі - наказ № 762);
 13. Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (далі - наказ № 8);
 14. наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 268);
 15. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі - наказ № 367);
 16. наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» (далі - наказ № 405);
 17. наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 406);
 18. наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (далі - наказ № 407);
 19. наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 408);
 20. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924 (далі - наказ № 924);
 21. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» від 16 жовтня 2018 року № 1109, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1279/32731;
 22. Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2018 року № 32/2067, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2018 року за № 1391/32843 (далі - наказ № 1232/2067);
 23. Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі - наказ № 1369);
 24. наказ Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2018 року № 1461 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1461);

 

 1. Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518 (далі - наказ № 536) тощо.

Організація певних форм здобуття освіти для осіб з особливими освітніми потребами регулюється, крім наказів № 536 і № 8, окремими нормативно- правовими актами, щодо застосування яких Міністерством освіти і науки України окремо надано рекомендації та роз’яснення.

3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

У сучасних умовах освіта набуває особливого значення для нагромадження людиною професійних знань, навичок, мотивацій, для формування духовності, розуміння та пізнання свого існування. Значно підвищується роль знань, їх накопичення для виходу на новий рівень інформаційних технологій, докорінний вплив на соціальну природу людини.

Перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання створити комфортні умови для учасників освітнього процесу та забезпечити учням якісну освіту.

Закон України «Про освіту» дає широкі можливості адміністрації та педагогічному колективу для становлення та розвитку Нової української школи.

Закон збільшив академічну, організаційну, фінансову та кадрову автономію закладу освіти. Школа може самостійно розробляти свої освітні програми. Закон запроваджує і формалізує єдині для всіх рівнів освіти види порушень академічної доброчесності.

Шляхом узаконення сертифікації педагогічних працівників розширено можливості для розвитку та саморозвитку педагога. Така система дозволить підвищити рівень ініціативності та прагнення до розвитку та самоутвердження.

Для формування позитивного іміджу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені Іштвана Сечені адміністрації та педагогічному колективу варто постійно працювати над прозорістю та інформаційною відкритістю закладу освіти.

Вперше в контексті ЗУ «Про освіту» сайт закладу набуває важливого значення. Такий спосіб представлення закладу в мережі Інтернет відображає його роботу, формує думку суспільства про заклад, дає можливість громаді бути співучасниками освітнього процесу, брати активну участь у житті школи.

Щомісячна фінансова звітність, яка оприлюднюється на сайті є містком довіри між закладом освіти та учасниками освітнього процесу.

Сучасний заклад освіти повинен створювати рівний доступ для всіх учасників освітнього процесу. Впровадження інклюзивного навчання в закладі є однією зі складових його розвитку, забезпечує гнучку індивідуалізовану систему навчання дітей з особливими потребами.

У закладі 3 роки поспіль діє інклюзивне навчання. Функціонують 3 інклюзивні класи, в яких навчається 4 дитини з вадами мовлення. В таких класах педагоги акцентують на соціалізації «особливих» учнів. Як показує досвід, взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. Педагогічний супровід дитини з особливими потребами єнадзвичайно відповідальною роботою в школі. Відрадно, що ця праця додатково поціновується.

З 2017 року школа отримує освітню субвенцію на розвиток інклюзивного навчання. За кошти освітньої субвенції та коштів місцевого бюджету школі обладнано сенсорну кімнату, яка стала добрим інструментом для стимуляції органів відчуття, тут створено розслаблюючу атмосферу, вона може використовуватися для навчання, терапії, відпочинку та розваг.

В лютому 2018 року Постановою КМУ було встановлено окремі надбавки в розмірі 20% всім педагогічним працівникам, які викладають у інклюзивних класах. З 2018-2019 навчального року збільшено навантаження асистента вчителя в класі з 12,5 до 25 годин, що дало

змогу забезпечити повноцінний супровід дитини з особливими освітніми потребами.

В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими допомогти.

Не менш важливою складовою є формування компетентної особистості учня, спрямованої на досягнення успіху в житті, виконання різних соціальних ролей, здатну гармонійно спілкуватися з людьми.

Випускники нової української школи – це освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни та патріоти, здатні до ризику та інновацій, вміють навчатися впродовж життя. Людина з цією компетентністю вміє вибудовувати навчальну траєкторію, визначати цілі в житті та способи їх досягнення, ефективно керує ресурсами та інформаційними потоками, а також оцінює свої досягнення.

 

4. ПРОЕКТ «Українська мова як державна»

 

Мета:досягнення належного рівня володіння державною мовою усіма учнями, формування їх комунікативної компетенції, виховання національно свідомої, духовно багатої особистості.

 

Завдання проекту:

 • формування в учнів стійкої мотивації до вивчення української мови та
  виховання поваги до неї;
 • збагачення, розвиток та активізація словникового запасу школярів;
 • ознайомлення учнів із мовною системою і формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних
  умінь і навичок;
 • вироблення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі – та в різних сферах спілкування;
 • формування і розвиток комунікативної компетенцїї;
 • формування через мову гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, їх моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина України.
 • збагачення духовного світу учнів, формування їх світоглядних уявлень,
  загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
 • удосконалення вмінь орієнтуватися в українськомовній інформації, застосовувати на практиці одержані відомості;
 • розвиток умінь вільно спілкуватися у різних сферах та ситуаціях мовлення;
 • узагальнення і поглиблення знань учнів про мовлення та мову як суспільні явища;
 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних творчих здібностей учнів.

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

 
 

Проводити:

 • позакласні заходи до дня народження українських письменників та ювілейних дат, Дня української писемності та мови;
 • тижні української мови;
 • гурткові заняття.

2019-2024

 

Запровадити:

 • щоквартальне проведення відкритих уроків кожним вчителем з використанням новітніх технологій;
 • конкурс на кращий зошит з української мови;
 • конкурс на краще декламування поезій українською мовою

2019-2024

 

Забезпечити:

 • заохочення учнів до вивчення, навчання та спілкування державною мовою;
 • виконання навчальних планів і програм;
 • поповнення кабінету української мови і літератури різнорівневими тестовими завданнями, тематичними картками, дидактичним матеріалом;
 • наявність в учнів 5-9 класів словників.

2019-2024

 

Визначити:

 • пріоритетні завдання;
 • відповідальних за кожен напрям роботи.

2019-2024

 

 

 

Очікувані результати:

 • виховання в учнів поваги до державної мови; 
 • надання учням глибоких і системних знань з основних розділів науки про українську мову;
 • забезпечення належного рівня комунікативної компетентності;
 • формування умінь і навичок застосування здобутих мовних знань у різних комунікативних ситуаціях з певними комунікативними настановами;
 • вироблення стійких орфографічних і пунктуаційних навичок;
 • розвиток навичок самостійної навчальної діяльності та інтелектуальних творчих здібностей учнів;
 •  прилучення через мову до культурних надбань українського народу.

 

 

5. ПРОЕКТ «рідна мова»

Рідна мова –  це мова з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей в їх національній своєрідності. Людина стає свідомою, оволодіваючи мовою своїх батьків. У художній літературі — поезії та прозі — всіх народів поняття рідної мови виступає поряд із поняттям рідного краю, батьківської хати, материнського тепла, вітчизни: рідна мова сприймається не просто як засіб комунікації, знаряддя формування думок, а значно ближче — як одне з головних джерел патріотичних почуттів, як рецептор духовно-емоційної сфери людини. Письменники поетизують рідну мову так само, як і рідний край, його пейзажі, як свій народ. Мова входить у систему художніх образів.

Про рідну мову Ласло Добош писав: «Рідна мова. Не випадково поняття та значення мови у більшості народів світу пов'язані з матір'ю. До дива народження, до тепла людського тіла, до глибини любові, до вірності, страху, прийняття, до творення. Наша рідна мова – це наша спадщина, наша клітинна властивість, наша рідна мова рівна нам самим.»

Добре володіння рідною мовою є важливою для подальшого навчання, оскільки мова вважається основою мислення. Недостатнє володіння рідною мовою ускладнює й вивчення іноземних мов.

 

Актуальність: проект спрямований на формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, сприяє розвиткові творчих здібностей та обдарованості учнів.

 

Мета: пропагувати шанобливе ставлення до рідної мови та культури угорського народу; виховувати повагу до рідного слова, почуття патріотизму, розвивати творчі та авторські здібності учнів, спонукати до самостійного творчого пошуку інформації, формування навички виразного читання. Залучити учнів до участі у загальношкільних заходах.

 

Завдання проекту: 

 • формування в учнів стійкої мотивації до вивчення рідної мови та
  виховання поваги до неї;
 • збагачення, розвиток та активізація словникового запасу школярів;
 • ознайомлення учнів із мовною системою і формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;
 • вироблення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі – та в різних сферах спілкування;
 • формування і розвиток комунікативної компетенцїї;
 • формування через мову гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, їх моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина України.
 • збагачення духовного світу учнів, формування їх світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
 • організація та проведення конкурсу учнівських творчих робіт для міні проекту «Проба пера» (Tollpróba);
 • добірка прислів’їв, приказок, фразеологізмів про мову;
 • збір матеріалу до стінгазет «Мова моя материнська» та плакатів «Бережіть рідну мову!»
 • активізувати дослідницько-пошукову та наукову діяльність учнів;
 • організація та проведення конкурсів та виставок;
 • вшанування пам’яті угорських поетів та письменників;
 • перегляд фільмів про життя і творчість видатних літературних діячів;
 • організація та проведення журналісткого дослідження: «Чи мають право національні меншини в Україні навчатися та здобути освіту на рідній мові?»
 • удосконалення вмінь орієнтуватися в угорськомовній інформації, застосовувати на практиці одержані відомості;
 • добір учнями фотоматеріалів про цікаві заходи в школі, які сприяють формуванню практичних умінь та навичок мовної компетентності школяра;
 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних творчих здібностей учнів.

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

 
 

Проводити:

 • позакласні заходи до дня народження угорських письменників та ювілейних дат, Дня угорської писемності та мови;
 • тижні угорської мови;
 • гурткові заняття.

2019-2024

 

Запровадити:

 • проведення кожним вчителем уроків угорської мови та літератури з використанням новітніх технологій;
 • конкурс на кращий зошит з угорської мови;
 • конкурс на краще декламування поезій  рідною мовою.

2019-2024

 

Забезпечити:

 • виконання навчальних планів і програм;
 • поповнення кабінету угорської мови і літератури різнорівневими тестовими завданнями, тематичними картками, дидактичним матеріалом;

2019-2024

 

Визначити:

 • пріоритетні завдання;
 • відповідальних за кожен напрям роботи.

2019-2024

 

 

 

Очікувані результати:

 • виховання в учнів поваги до рідної мови; 
 • надання учням глибоких і системних знань з основних розділів науки про угорську мову;
 • забезпечення належного рівня комунікативної компетентності;
 • формування умінь і навичок застосування здобутих мовних знань у різних комунікативних ситуаціях з певними комунікативними настановами;
 • вироблення стійких орфографічних і пунктуаційних навичок;
 • розвиток навичок самостійної навчальної діяльності та інтелектуальних творчих здібностей учнів;
 •  прилучення через мову до культурних надбань угорського народу;
 • презентації, плакати, реферати, серія ілюстрацій, віршів, казок, фразеологізмів, стінгазети, сценарії свят.

 

6. ПРОЕКТ «природничі науки, математика та інформатика»

 

Мета:

 • забезпечення загальноосвітньої підготовки з природничо-математичних предметів, необхідної для успішної самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її соціалізації і достатньої для вивчення профільних природничо-математичних предметів, для успішної майбутньої професійної діяльності в тих сферах, де дані предмети відіграють роль апарату, специфічного засобу для вивчення й аналізу закономірностей, реальних явищ і процесів;
 • формування засобами навчальних предметів ключових і предметних компетентностей;
 • формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі,  екологічного  культури,  ключових  компетенцій,  яких потребує сучасне життя;
 • формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей;
 • підвищення рівня знань учнів з природничих наук, математики та інформатики.

 

Завдання проекту:

 • поглиблювати і розширювати знання про природничо-наукову картину світу;
 • розвивати уміння самостійно набувати знання з різних інформаційних джерел та у ході експериментальних досліджень і критично їх осмислювати;
 • застосовувати отримані знання для пояснення властивостей речовин і різноманітних природних явищ;
 • безпечно використовувати прилади, речовини і матеріали;
 • оцінювати роль природничих наук у розвитку сучасних технологій та розв’язанні глобальних проблем;
 • творчо розв’язувати практичні завдання у повсякденному житті, попереджувати явища, що завдають шкоди здоров'ю людини і довкіллю;
 • виховувати переконаність у позитивній ролі природничих наук як наук у забезпеченні прогресу суспільства, усвідомлення необхідності грамотного ставлення до власного здоров'я і довкілля;
 • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
 • формування умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі;
 • розвиток інтелектуальних і творчих здібностей;
 • розкриття ролі природничих наук у розв’язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;
 • обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;
 • виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба;
 • розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних робіт та проведення екскурсій;
 • формування в учнів стійкої мотивації до навчання;
 • оволодіння учнями мовою математики, системою математичних знань, навичок і вмінь, потрібних у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервності освіти;
 • інтелектуальний розвиток особистості, передусім розвиток в учнів логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції;
 • екологічне, естетичне, громадянське виховання та формування позитивних рис особистості;
 • формування життєвих і соціально-ціннісних компетентностей учня;
 • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, зокрема при вивченні всіх навчальних предметів та повсякденному житті;
 • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, використовувати електронні засоби обміну даними;
 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань щодо пошуку, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних повідомлень і даних.

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

 
 

Проводити:

 • позакласні заходи до дня народження відомих науковців та ювілейних дат;
 • тижні природничо-математичних наук;
 • екскурсії з метою спостереження та вивчення різного роду явищ у природі;
 • нетрадиційні уроки, уроки-змагання;
 • гурткові заняття.

2019-2024

 

Запровадити:

 • регулярне проведення уроків з використанням новітніх технологій;
 • використання активних та інтерактивних методів навчання;
 • використання методу проектів;
 • конкурс «Найкращі природознавці школи»;
 • конкурс «Найкращі інформатики школи»

2019-2024

 

Забезпечити:

 • заохочення учнів до вивчення природничо-математичних предметів;
 • виконання навчальних планів і програм;
 • поповнення кабінетів фізики, математики, географії, біології та інформатики різнорівневими тестовими завданнями, тематичними картками, дидактичним матеріалом;
 • наявність в учнів 5-9 класів словників.

2019-2024

 

Визначити:

 • пріоритетні завдання;
 • відповідальних за кожен напрям роботи.

2019-2024

 

 

 

Очікувані результати:

 • виховання в учнів поваги до природи; 
 • надання учням глибоких і системних знань з основних розділів природничо-математичних наук та інформатики;
 • забезпечення належного рівня комунікативної та інформаційної компетентності;
 • формування умінь і навичок застосування здобутих знань у різних практичних ситуаціях;
 • вироблення стійкої мотивації до навчання;
 • розвиток навичок самостійної навчальної діяльності та інтелектуальних творчих здібностей учнів;
 • формування ключових компетентностей учнів.

 

 

 

7. ПРОЕКТ «ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ»

 

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

• атестація педпрацівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (стаття 50 ЗУ «Про освіту від 05.0.2017 року No 2145-VIII»);

• сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на добровільних засадах виключно за власною ініціативною) (стаття 51 ЗУ «Про освіту від 05.0.2017 року No 2145-VIII»);

• створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо- ініціативного педагога (стаття 59 ЗУ «Про освіту від 05.0.2017 року No 2145-VIII»).

 

Основні професійні принципи особистості педагогічного працівника у системі компетентностей

 • інтелектуальна компетентність (наукові знання),
 • психологічна компетентність,
 • управлінська компетентність (базові вміння),
 • мотиваційна компетентність,
 • проективна компетентність,
 • методична компетентність.

 

Мета: розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; забезпечити умови для забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

 
 

Створити:

 • інформаційний банк з теорії та практики методики,
 • електронні портфоліо педагогів – наставників,
 • інформаційний блок інноваційних педагогічних технологій.

2019-2020

 

2019-2020

 

2019-2020

 

Продовжити діяльність:

 • школи педагогічної майстер-ності,
 • школи молодого педагога.

2019-2024

 

Проводити:

 • навчальні семінари, круглі столи, майстер-класи, педпрактики, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії,
 • моніторинги (якості знань учнів, рівня методичного удосконалення, умов збереження психо-фізіоло-гічного здоров′я).

2019-2024

 

Забезпечити:

 • умови для формування професійних компетентностей педагога,
 • комп′ютерною технікою навчальні кабінети,
 • науково-методичною літера-турою бібліотеку та методичний кабінет,
 • реалізацію нових підходів щодо форм та методів підвищення кваліфікаії педагогічних працівників закладу.

2019-2024

 

Клопотати про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат відзнаками.

2019-2024

 

 

Очікувані результати:

 • підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи,
 • ріст педагогічної майстерності вчителів,
 • підвищення методичної культури.

 

 

8. ПРОЕКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

 

Мета:визначити чітку систему організаційно-педагогічних та науково-практичних заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей педагогічним колективом закладу.

 

Завдання проекту:

 • створення умов для всебічного розвитку та розкриття інтелектуального та творчого потенціалу обдарованих дітей,
 • сприяння самореалізації ерудованого учня і освітньому процесі.

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

 
 

Проводити:

 • комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, цілеспрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньо- естетична, соціальна);
 • науково-методичну підготовку педагогічних кадрів з питань розробки та удосконалення форм, методів і засобів пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей;
 • І етап Всеукраїнських учнівськихолімпіад з базових дисциплін;
 • шкільні олімпіади серед учнів 4 класів з рідної мови, української мови, математики.

2019-2024

 

Запровадити:

 • систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації);
 • систему психологічних тренінгів для обдарованих дітей щодо зняття психологічної напруженості; - систематичне оновлення Банкуданих обдарованих дітей;
 • систему моніторингу розвитку обдарованої дитини: медико-фізіоло-гічний;соціальний;психологічний; педагогічний; моніторинг досягнень і успіхів.

2019-2024

 

Забезпечити:

 • участь учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях, командних турнірах;
 • підвищення рівня професійноїкомпетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю, через різні форми методичної роботи;
 • реалізацію інформування всіх учасників навчально-виховного процесу про хід та результативність участі учнів школи у різноманітних змаганнях та заходах;
 • поповнення бібліотечних фондів закладу сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) для роботи з обдарованою молоддю; - упровадження особистісно орієнтованих технологій;
 • використання диференційованого підходу;
 • введення спецкурсів, факультативів, організацію роботи гуртків.

2019-2024

 

Визначити:

 • кращих учнів на нагородження у номінаціях: «Учень/учениця року», «Спортсмен року», «Відкриття року», «Мистецьке обдарування року».

2019-2024

 

 

Очікувані результати:

 • навчити дітей жити у швидкозмінному світі, спонукати їх самих виступати в ролі «носіїв змін»,
 • забезпечення соціально-правових гарантій обдарованій молоді, створення системи її морального і матеріального заохочення до науково-дослідницької та навчально-творчої діяльності,
 • орієнтування дитини на успіх у житті,
 • розвинена інтелектуальна культура особистості з високим рівнем самореалізації.

 

9. ПРОЕКТ «ОСВІТА ДЛЯ «ОСОБЛИВИХ» ДІТЕЙ»

 

Мета:створити у школі середовище, в якому:

 • цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень;
 • кожна дитина здатна відчувати і думати;
 • кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;
 • відбувається адаптація освітньої системи до потреб дитини, а не навпаки;
 • всі учасники освітнього процесу отримують дружню підтримку ровесників;
 • забезпечено задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини;
 • визнано спроможність до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством належних для цього умов;
 • відбувається залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей;
 • забезпечено командний підхід у навчанні та вихованні дітей, щопередбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів;
 • складність завдань відповідає можливостям дитини;
 • є рівний доступ до навчання в освітньому закладі та отримання якісної освіти кожною дитиною;
 • відбувається подолання потенційних бар'єрів у навчанні.

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

 
 

Проводити:

 • роботу із забезпечення наступності та перспективності освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у діяльності закладів дошкільної освіти та початкової школи;
 • просвітницьку роботу щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі;
 • консультаційну роботу батьків для обстеження дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі та визначення форми їх навчання.

2019-2024

 

Забезпечити:

 • безперешкодний доступ до території та приміщення школи;
 • створення та постійне оснащення сенсорної кімнати та кабінету психологічного розван-таження відповідним корекційно-розвитковим обладнанням;
 • педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя).

2019-2024

 

Придбати:

 • навчально-методичні посібники, наочно-дидактичні та індивідуальні засоби навчання для дітей з ООП;
 • стіл для малювання піском;
 • телевізор для класу з інклюзивною формою навчання.

2019-2024

 

Здійснити:

 • встановлення пандуса;
 • встановлення ігрового майданчика на подвір’ї.

2019-2024

 

 

Очікувані результати:

 • створення середовища в школі, яке забезпечить визнання того, що всі діти можуть навчатися;
 • вдосконалення освітньої структури, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей;
 • це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства;
 • це динамічний процес, який знаходиться в постійному розвитку.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора